ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ 21/03/2024 10:20