เปิดงาน “DTAM เติมรัก ปันสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 15/02/2024 09:06

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน “DTAM เติมรัก ปันสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม และมี ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กร DTAM เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมเติมรักปันสุขเพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน กิจกรรมวุ้นสมุนไพรและสตอเบอรี่สื่อรัก กิจกรรม DTAM บอกรัก เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารและสร้างพลังเชิงบวกให้แก่กัน ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี