การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)

สร้างเมื่อ 22/01/2024 15:52

  วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะได้เดินทางไปยังราชาวดีสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง เป็นสถานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มุ่งเน้นกิจกรรมการการให้บริการนวดแผนไทยโดยการประคบสมุนไพร, นวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน, การทำสปาให้ผิวหน้า, การนวดฝ่าเท้า, การดูแลผู้ที่เพิ่งจะผ่านการคลอดลูก หรือการอยู่ไฟหลังคลอด รวมถึงกิจกรรมธาราบำบัดซึ่งเป็นการใช้น้ำแร่เพื่อการแช่ตัวหรือเท้าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ธาราบำบัดน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ อาคารศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระนอง ซึ่งเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้การบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชน มีการนำน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ของจังหวัดระนองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย และร่วมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลระนอง โดยมี นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน และนายแพทย์นิคม มะลิทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

pr2267-25012567