เปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:50

  วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายประเสริฐ จันทร รวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่าย อสม. และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรค 7 คลินิกพื้นฐานกับแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการ เปิดตัวพร้อมกัน 4 ภาค ที่ ลำพูน ลพบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และให้บริการต่อเนื่องตลอดปี 2567 จำนวน 72 ครั้ง ใน 77 จังหวัด จากนั้นทางคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นอาคาร 5 ชั้น แบบครบวงจร สามารถรองรับการให้บริการประชาชนในอำเภอปากช่องและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อมาทางคณะ ฯ ได้เดินทางไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรงเรียนเบาหวานวิทยา นครชัยบุรินทร์) เขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

pr2265-17012567