การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:43

    วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ คณะกรรมการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ข้างห้องอธิบดีกรม ฯ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

pr2261-17012567