การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 17/01/2024 15:38

    วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม ซึ่งก่อนเริ่ม การประชุมดังกล่าว ได้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจิตเวชในจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง กรมการแพทย์ กับ กรมสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

pr2258-17012567