การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่1/2567

สร้างเมื่อ 10/07/2024 16:36

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่1/2567 โดยมีนายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความท้าทาย และช่องว่างในการพัฒนา การศึกษารูปแบบองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)