การประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน

สร้างเมื่อ 08/07/2024 16:34

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานกรรมการหมอพื้นบ้าน ดร.นันทศักดิ์ โซติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)