พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารเป็นยา”

สร้างเมื่อ 10/07/2024 16:27

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารเป็นยา” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชน เข้าร่วม ทั้งนี้ ให้การจัดตลาดนัดดังกล่าวกระจายไปทั่วทั้งประเทศ โดยผสมผสานความรู้ ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน กับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย จากนั้นคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ (ชม ชิม ซ้อป แชะ) บูธ “จากอาหารธรรมดา ให้เป็นเมนูชูสุขภาพ” ด้วยโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ “Food4Health” จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย บูธ “อาหารสะอาด ด้วยมาตรฐาน SAN” จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย และบูธ “อาหารเป็นยา” จากกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี