การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Traditional and Alternative Medicine

สร้างเมื่อ 04/07/2024 16:20

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Traditional and Alternative Medicine ซึ่งมีวิทยากรจาก ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว กำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องฟินิกซ์ 1-2 ศูนย์การค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี