ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

สร้างเมื่อ 01/07/2024 16:15

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการจุดบริการผู้ป่วยนอกด้วยระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ การดำเนินงานตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และคลินิกส่งเสริมการมีบุตรของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ร่วมให้การต้อนรับ