ถ่ายทอดความรู้ ด้วยแนวคิด "เจ็บป่วยคราใด คิดถึงยาไทย ก่อนไปหาหมอ

สร้างเมื่อ 01/07/2024 16:13

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรี โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการของโรงพยาบาลจัตุรัส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ทั้งยังต้องการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร และรวบรวมบุคลากรแพทย์แผนไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้วยแนวคิด “เจ็บป่วยคราใด คิดถึงยาไทย ก่อนไปหาหมอ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการ จ. ชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากโรงพยาบาลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ