การประชุม อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 28/06/2024 10:26

      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการพิจาณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลของกรม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี