การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 11)

สร้างเมื่อ 28/06/2024 10:25

      วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่น ๆ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 11) โดยมีนางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการติดตามข้อมูลการผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาการรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)