การสัมนานำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สร้างเมื่อ 27/06/2024 15:06

      วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี เป็นประธานการสัมนานำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสัมมนาฯ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการทำงานในหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการสัมนา ณ โรงแรมเดอะกาแล็กซี่ จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)