การประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 27/06/2024 15:01

      วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 5/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายงานสถานะเงินสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสุพรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี