การประชุมชี้แจงแถลงแผนการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 21

สร้างเมื่อ 25/06/2024 15:56

      วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. พ.อ.ธวัชชัย วรรณดิลก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแถลงแผนการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 โดยมีดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)