การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กระทรวงสาธารณสุข ต่อสภาผู้แทนราษฎร (วาระที่ 1)

สร้างเมื่อ 14/06/2024 16:20

      วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568กระทรวงสาธารณสุข ต่อสภาผู้แทนราษฎร (วาระที่ 1) โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารของกระทรวงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข