การประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี ครั้งที่ 7/2567

สร้างเมื่อ 14/06/2024 15:26

      วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานในกำกับรองอธิบดี ครั้งที่ 7/2567 โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี