กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 12/06/2024 09:49

      เวลา 08.30 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีภายในกิจกรรมนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ของกรม เพื่อส่งเสริมความสำคัญของการปลูกต้นไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคลและสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว