กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สร้างเมื่อ 11/06/2024 16:50

      วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี