การประชุมหารือ บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภาพรวมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สร้างเมื่อ 10/06/2024 16:48

      วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมหารือ บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภาพรวมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุม R606 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร