การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567

สร้างเมื่อ 06/06/2024 11:02

      วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี