การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

สร้างเมื่อ 04/06/2024 10:53

      วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting