การประชุมคณะกรรมการกำหนดลักษณะ ชนิดและชื่อของสมุนไพรสำคัญ ตามอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 04/06/2024 10:45

      วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดลักษณะ ชนิดและชื่อของสมุนไพรสำคัญ ตามอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 มีศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ราชบัณฑิต) นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณารายการสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งรูปแบบเนื้อหาวิชาการสมุนไพรอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)