การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 30/05/2024 16:49

      วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาผังตำแหน่งการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) จ.ฉะเชิงเทรา