การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สร้างเมื่อ 29/05/2024 16:55

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนการกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีประธาน คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนซั่น กรุงเทพมหานคร