ร่วมหารือและต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่

สร้างเมื่อ 13/05/2024 16:41

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม ร่วมหารือและต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติ ที่เข้มแข็งภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” นำโดย Prof. Zhao Jirong อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่ ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี