การประชุม Morning Brief วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สร้างเมื่อ 13/05/2024 16:40

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief ที่ประชุมได้มีการมอบหมายและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง ๆ อาทิ การหารือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน การบูรณาการระบบวิจัยของกรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การเข้าไปร่วมทำวิจัยด้านสมุนไพรกับทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การพัฒนาโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรภาครัฐ ข้อบ่งใช้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2566 แผนดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ความก้าวหน้าของการยื่นขอใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี