การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 09/05/2024 16:33

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รอบที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการรอบที่ 2 ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 6 เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็นนิเทศงานตามตัวชี้วัดของกรม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี