การประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 03/05/2024 16:15

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้ นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานลดการใช้พลังงานของกรมและสรุปผลการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการการลดการใช้พลังงาน ฯ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี