การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 13/2567

สร้างเมื่อ 30/04/2024 16:03

      วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 13/2567 มีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้า และผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ อาทิ ผลการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ผลการดำเนินงานโครงการพาหมอไปหาประชาชน การดำเนินงาน “ทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ (พฉส)” Special Health Emergency Response Team (SHERT) ประจำสัปดาห์ที่ 17 การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางและขั้นตอนการทำผาติกรรมของที่ธรณีสงฆ์และวัดร้าง ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี