การประชุมติดตามผลการดำเนินงานและหารือแผนงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 26/04/2024 09:30

      วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและหารือแผนงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และโครงการพัฒนาและยกระดับการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี