การประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 23/04/2024 14:32

      วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี แนวทางการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี (ร่าง) กำหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ด้านการแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์เสริมนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)