การประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 7/2567

สร้างเมื่อ 18/04/2024 10:11

      วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 7/2567 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าภารกิจที่สำคัญของกรม อาทิ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรม สถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกรม ผลการดำเนินงานจัดการความรู้ การให้บริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นเชิงนโยบาน แผนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาต่าง ๆ ความคืบหน้าการเตรียมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA อธิบดี ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)