หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สร้างเมื่อ 11/04/2024 01:07

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยบุคลากรกรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับอาจารย์คธาทิพย์ เอี่ยมกมลา ที่ปรึกษากรมฯ เกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่จะสร้างในเขตพื้นที่หนองจอก ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี