ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 32 ปี และรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต

สร้างเมื่อ 09/04/2024 01:00

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยบุคลากร เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสุขภาพจิต ครบรอบ 32 ปี และรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี