การประชุม Morning Brief วันที่ 09 เมษายน 2567

สร้างเมื่อ 09/04/2024 00:51

      วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10-11 เมายน 2567 เรื่องยาอดยาบ้า ทั้งนี้ให้สำรวจยาตัวอื่นเพื่อใช้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการนำมาบำบัดผู้ป่วย ให้จัดทำ infographic สาระสำคัญของเห็ดขี้ควาย เตรียมข้อมูลเรื่องนวดสำหรับการให้ข่าวเพื่อสื่อสารให้สังคมเข้าใจ เตรียมการต้อนรับการเข้ามาศึกษาดูงานที่กรมฯ ของแพทย์แผนจีน จากกางซู ประเทศจีน เร่งรัดการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ติดตามรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่มาของ ๓๒๔ รายการ การนัดเพื่อหารือรายละเอียดการออกแบบสถานที่สำนักงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงแปลนอาคารที่จะสร้าง ณ เขตหนองจอก รวมทั้งการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี