การประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการการแพทย์แผนไทยฯ และยาสมุนไพร ภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ปีงบประมาณ 2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:42

      วันที่ 3 เมษายน 2567 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการการแพทย์แผนไทยฯ และยาสมุนไพร ภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยนางสาวรัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)