การประชุมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:40

      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีผู้บริหารกรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ ณ ห้องประชุมกานพลู อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)