การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:39

      วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไตรมาสที่ 2 (Mid-Year Success 2024) อาทิ โครงการพระราชดำริ ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ ด้านสถานชีวาภิบาล ด้านดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นต้น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี