กรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 04/04/2024 15:28

      วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี