การประชุม Morning Brief วันที่ 27 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 27/03/2024 16:48

   วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและติดตามผลการขับคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อาทิ การประชุมวิชาการ ณ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2567 ติดตามสไลด์ยาอดยาบ้า และให้ทำรายละเอียดการทำงานของสารแต่ละชนิดที่อยู่ในสไลด์ อธิบายความหมายให้อ่านเข้าใจง่าย การดำเนินงาน Wellness community เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งความคืบหน้าในการเปิดร้านการบูร ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี