การประชุมอภิปรายโต๊ะกลมเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านเวชศาสตร์การเกษตร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

สร้างเมื่อ 26/03/2024 16:43

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมอภิปรายโต๊ะกลมเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านเวชศาสตร์การเกษตร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในมุมมองของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ หัวข้อ “บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ในการยกระดับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 402A ชั้น 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live