ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์และ ดร. วิชัย ล้ำสุทธิ คณะที่ปรึกษา รมว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สร้างเมื่อ 26/03/2024 16:42

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์และ ดร. วิชัย ล้ำสุทธิ คณะที่ปรึกษา รมว. ตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ และบริเวณห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี