การประชุม อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567

สร้างเมื่อ 22/03/2024 10:57

    วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี