การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

สร้างเมื่อ 21/03/2024 10:53

    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 1 ชั้น 2 อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์