การประชุมการปิดตรวจงบการเงิน สำหรับงวดปีบัญชี 2566

สร้างเมื่อ 21/03/2024 10:48

    วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมการปิดตรวจงบการเงิน สำหรับงวดปีบัญชี 2566 โดยมี นางเอ็นดู วิเรปะนะ เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี