การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการหลักสูตรด้านการบริหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ) ครั้งที่ 3/2567(6) เรื่อง การพัฒนาและทบทวนเนื้อหาตามโครงการหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

สร้างเมื่อ 21/03/2024 11:21

    วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการหลักสูตรด้านการบริหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ) ครั้งที่ 3/2567(6) เรื่อง การพัฒนาและทบทวนเนื้อหาตามโครงการหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ