การประชุม Morning Brief วันที่ 20 มีนาคม 2567

สร้างเมื่อ 20/03/2024 11:14

    วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุม Morning Brief โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจสำคัญของกรม อาทิ งานจัดแสดง Thailand Pavilion Expo 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น , โครงการ CBTXs กระทรวงสาธารณสุข , งาน Retreat ของกรม ในช่วง 28-29 มีนาคม 67 ,การสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้าน / ทำข้อมูลหมอพื้นบ้าน , ตำรับยาแผนไทย 324 ตำรับ ,รายงานความก้าวหน้า ผลการใช้ยาตำรับยาอดยาบ้า ณ ห้องประชุมอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี